Info Corona League

De Corona league wordt uitzonderlijk georganiseerd na het afgelasten van de reguliere competitie seizoen 2020-2021.


De competitie wordt gespeeld volgens de reglementen van de Antwerpse Darts Organisatie, enkel de spelformat en opmaak klassement werden aangepast en worden enkel tijdens deze competitie gebruikt.


DEELNAME:

 • Iedere ploeg heeft vrij de keuze aan deze competitie deel te nemen of niet.  Er zijn geen gevolgen bij niet deelname voor de reguliere competitie seizoen 2021-2022.  Alle ploegen behouden hun reeksindeling zoals deze bij aanvang van seizoen 2019-2020.
 • Ploegen schrijven zoveel als mogelijk in met de ploeg waar ze de reguliere competitie mee zouden spelen.


INSCHRIJVEN:

 • De inschrijvingen starten vanaf 04/08/2020 en sluiten af op 15/09/20 (formulieren + betaling)
 • Inschrijfgeld per ploeg, bedraagt 25,00€ (maximum 10 spelers)
 • Alle info & het inschrijvingsformulier vind je in het tabblad inschrijven


START COMPETITIE:

 • Start competitie is momenteel vrijdag 02/10/20 indien de maatregelen het toelaten , anders wordt dit verschoven naar vrijdag 06/11/20!
  We bekijken steeds de situatie ruim een week voor de geplande start van de competitie en beslissen of de start mogelijk is.


REEKSINDELING:


 • Ploegen worden ingedeeld in de reeksen op basis van de huidige reeksindeling, maar aanpassingen zijn altijd mogelijk.
 • We proberen reeksen op te maken van 10 ploegen, maar alles hangt af van het aantal inschrijvingen.


SPEELWIJZE:


 • Om tijdig klaar te zijn met de wedstrijden voor  het sluitingsuur van de HORECA wordt de speelwijze aangepast naar 8 wedstrijden ipv 10.
 • Speelwijze : 3 singles - 2 koppels - 3 singles , alle wedstrijden 501 in de best van 5
 • Elke ploeg dient dus minimum over 4 spelers te beschikken en kan maximum 10 spelers laten spelen


KLASSEMENTEN:


 • Voor het klassement ontvangt elke ploeg het aantal punten dat gelijk is aan het aantal gewonnen matchen tijdens de wedstrijd.

         (voorbeeld: Indien je ploeg wint met 5-3, dan krijgt jouw ploeg 5 punten voor het klassement en de tegenstander 3 punten 
         voor het klassement)

 • het individueel klassement wordt op dezelfde wijze opgemaakt als voor de reguliere competitie.  Enkel je eerste enkelwedstrijd telt voor het individueel klassement.
 • Indien een wedstrijd niet tijdig is afgewerkt voor het opgelegde sluitingsuur van de HORECA krijgen beide ploegen geen punten voor zowel het ploegen- als het individueel klassement


START WEDSTRIJDEN:


 • Alle wedstrijden starten om 20h00
 • Ploegen die onderling overeenkomen kunnen het aanvangsuur eventueel vervroegen.


DARTS IN TIJDEN VAN CORONA:


 • Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het opgesteld dartsprotocol.
 • Een inbreuk tegen deze maatregelen wordt per direct bestraft met uitsluiting uit de competitie.
 • Tevens dient elke ploeg steeds in overleg met de uitbater van het lokaal ervoor te zorgen dat de opgelegde maatregelen door de overheid en deze vermeld in het dartsprotocol strikt worden opgevolgd.  Zowel de uitbater als de aanwezige spelers zijn hiervoor verantwoordelijk.
 • Het volledige dartsprotocol vind je hier.