HUIDIGE CORONAREGELS OMTRENT DARTS

(Coronabarometer : code rood)


Darts is toegestaan in de HORECA 


Dragen van een mondmasker is verplicht
tijdens het spelen


Verplicht geldig CST tonen bij binnenkomst
speellocatie


Enkel Spelers en schrijver toegestaan aan het bord


Verplicht zittend consumeren
UPDATE !!! DE COMPETITIE WORDT HERVAT OP VRIJDAG 04/02/2022 IN AANGEPASTE FORMAT !!!


Beste leden,


Nalv de wijziging van de maatregelen die de regering heeft ingevoerd met de coronabarometer hebben we de toelating om onze competitie
te herstarten.  Enerzijds fantastisch nieuws, anderzijds is dit nog steeds gekoppeld aan een aantal voorwaarden die de verderzetting van de competitie
in zijn huidige vorm, met o.a. het sluitingsuur van 24h00, bemoeilijken.  Het is gewoon niet haalbaar voor het meerendeel van de clubs om
voor 24h00 de wedstrijd af te werken.  Tevens is onze  grootste vrees dat met de invoering van de coronabarometer er een jojo-effect zal ontstaan tussen de code rood en oranje.  


Daarom hebben we voor de rest van de competitie een systeem uitgewerkt dat het mogelijk moet maken dat elke ploeg zijn wedstrijd volledig
afgewerkt krijgt voor het sluitingsuur van 24h00, ook in de laagste reeksen.  Doch zal dit een aanpassing en inspanning vragen van ons allemaal en rekenen we ook op ieders gezond verstand om ervoor te zorgen dat dit mogelijk is.


De competitie hervat op 04/02/2022 met speeldag 9De aangepaste kalender staat online.

De inhaalwedstrijden die stonden gepland op 04/02/22 komen volledig te vervallen en kunnen indien nodig terug ingepland worden
op de voorziene vrij data.  U kan de competitieleider Marc Boeckaert hierover contacteren.


Als bestuur zijn we ervan overtuigd dat iedereen vooral terug wil starten en darts wil spelen, ongeacht in welke format dit zal zijn.

We beseffen dat de format aanpassen geen populaire maatregels is maar in tijden van grote onzekerheid, moeten er soms minder
populaire beslissingen genomen worden om ervoor te zorgen dat iedereen de pijltjes weer kan opnemen.


Welke aanpassing voeren we door :


1) Alle wedstrijden, ongeacht in welke reeks men speelt, vangen ten laatste aan om 19h30.  In onderling overleg tussen de ploegen       kan dit ook vroeger.

2) De koppels worden vanaf nu gespeeld vanaf 501 ipv 701 en dit in alle reeksen.

3) In Ere-afdeling en 1e divisie speelt men gewoon best of 5

4) In 2e, 3e, 4e en 5e afdeling worden alle wedstrijden gespeeld in best of 3 !!!

5) Indien er 2 of meerdere blokken beschikbaar zijn in het lokaal wordt men verplicht deze te gebruiken indien men in
     tijdsgebrek komt.


Aangezien de format wijzigt heeft dit ook gevolgen voor de klassementen, alsook wordt het normale wedstrijdverloop beïnvloedt.
Daarom hebben we besloten dat het ploegenklassement verder wordt opgemaakt maar er
geen  kampioenen, stijgers en dalers worden aangeduid.


We hopen dat we kunnen rekenen op ieders gezond verstand om de rest van het seizoen op een toffe en sportieve manier af te werken.


Het bestuurUPDATE !!!COVID19 - Tijdelijke stopzetting competitie vanaf 03/12/21 tot 28/01/2022 + annulatie Beker van Antwerpen


UPDATE 27/01/2022

Na contact te hebben genomen met het kabinet van Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden hebben we positief
antwoord gekregen dat caféspelen vanaf vrijdag 28/01/2022 opnieuw zijn toegestaan (ook in code rood).

De heropstart van de competite op 04/02/2022 wordt spoedig besproken met het bestuur en gecommuniceerd.


Nalv van de verlenging van de huidige maatregelen van de HORECA met sluitingsuur 23h00 zijn we genoodzaakt de opschorting van de competitie te verlengen tem 28/01/2022.  We hopen dan op vrijdag 04/02/2022 de competitie te hervatten.

We zullen het overlegcommitée van begin januari afwachten om de kalender definitief aan te passen.Beste dartsleden,

 

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen opgelegd door de federale overheid ter bestrijding van het coronavirus en
in het bijzonder de maatregel om de HORECA te sluiten vanaf 23h00 hebben we na beraadslaging met het bestuur
besloten om de competitie tijdelijk on-hold te zetten vanaf vrijdag 3 december tot na de feestdagen.

We hernemen de competitie op vrijdag 07/01/2022 indien de maatregelen dit toelaten.

De inhaalwedstrijden van deze avond (26/11/) kunnen wel doorgaan mits vertoon CST + dragen mondmasker.

 

We hebben alle alternatieven om alsnog de competitie te laten doorgaan grondig bekeken en de pro’s en contra’s
tegen elkaar afgewogen.  Het feit dat we een alternatief bekijken om alsnog de competitie te laten doorgaan terwijl
de gezondheid van velen onder ons, onder druk staat vonden we niet opportuun.

 

Zoals voor aanvang van de competitie reeds gecommuniceerd op de vergadering zijn we hierop voorzien er werd de
kalender opgemaakt met deze situatie in gedachte.  Bijgevolg om extra speelweken vrij te maken om dit seizoen
alsnog de competitie volledig af te werken zal de Beker Van Antwerpen voor dit seizoen komen te vervallen.

Op deze manier maken we 7 a 8 speelweken vrij om deze situatie op te vangen.

De speelkalender wordt eerstdaags aangepast en gepubliceerd op de website.

 

Nu de gezondheid van de zwaksten en oudsten onder ons terug onder druk komt te staan zijn we er dan ook van
overtuigd dat dit momenteel de enigste juiste beslissing is ondanks we net zoals iedereen graag verder hadden
gespeeld.  We rekenen dan ook op ieders begrip.

 

Bescherm jezelf, elkaar en iedereen in je omgeving.Het bestuur

Aanstelling Ronny Huybrechts als 2e onafhankelijk lid arbitrage commissie


Ronny Huybrechts (Oldtimers) heeft de uitnodiging om als 2e onafhankelijk lid van de arbitrage commissie aanvaard.  Vanaf heden 
zal hij samen met Guido De Laet fungeren als onafhankelijke leden van de arbitrage commissie bij het behandelen van klachten.Het bestuur

Eerste certificaat elektronisch scorebord uitgereikt aan ASDC 1+2+3+4


De primeur van het eerste uitgereikte certificaat elektronisch scorebord gaat naar ASDC 1,2,3 en 4.
Na keuring door voorzitter Stephan D'Aes & verantwoordelijke Nick Mees werd de opstelling conform de reglementen bevonden
en werd het eerste certificaat toegekend.

Tijdens de thuiswedstrijden van ASDC 1,2,3 & 4 mogen zij nu gebruik maken van het elektronisch scorebord.


Wijziging bestuur: Stephan D'Aes nieuwe voorzitter ADO! Juliaan Van Broeck Ere-voorzitter !


Na onderling overleg heeft het bestuur besloten om Juliaan Van Broeck de titel van Ere-voorzitter aan te reiken na een periode van meer dan 25 jaar voorzitterschap.  Juliaan heeft deze titel aanvaard en zal de komende jaren nog actief onze organisatie blijven volgen en zijn kennis en ervaring ten dienste stellen van het bestuur en de gehele organisatie.  Tevens blijft Juliaan meer dan welkom op de vergaderingen en evenementen van de Antwerpse Darts Organisatie.  We willen dan ook Juliaan enorm bedanken voor zijn jarenlange inzet voor onze organisatie en het darts in het algemeen !!  Merci Jules !!


Stephan D'Aes werd na stemming binnen de raad van bestuur aangeduid als nieuwe voorzitter van de Antwerpse Darts Organisatie.  Stephan zal vanaf heden de dagelijkse leiding nemen en zijn werk van de voorbije 10 jaar binnen het bestuur verderzetten om onze organisatie verder te laten groeien op alle gebied.


Het bestuur

WIJZIGING SPEELKALENDER


Aangezien tijdens het weekend van 26 tem 28/11 het para world darts kampioenschap plaatsvindt te Oostende hebben we
besloten de vrije datum van 03/10/21 te verschuiven
 naar vrijdag 26/11/21 en wordt speelweek 9 verschoven naar 03/12/21.  


Raadpleeg de kalender.


Het bestuur

INFOVERGADERING VOOR CLUBS SEIZOEN 2021-2022 - dinsdag 14/09/2021 - 20h00


Op dinsdag 14/09/2021 organiseren we de infovergadering voor alle ploegen m.b.t. het seizoen 2021-2022

De vergadering start om 20h00 en gaat door te :


Zaal Volkshuis
Heuvelstraat 16
2620 Hemiksem


Graag max 1 à 2 personen per club.
(Hou rekening mee de coronaregels geldend in de HORECA!!)


Agenda :


1e gedeelte: Voor alle clubs

 - Toelichting competitie 2021-2022 (startuur, boetes, etc... )
 - Kalender seizoen 2021-2022

 - Toelichting reeksindeling seizoen 2021-2022

 - Beker van Antwerpen 2021-2022

 - Gebruik elektronisch scorebord

 - Werkwijze extra leden inschrijven tijdens seizoen

 - Kwalificatietornooi World Masters

 - Cadeau van ADO voor de ploegen

 - Vragenmoment


2e gedeelte: Voor alle nieuwe clubs

 - Uitleg gebruik online platform uitslagen ( meebrengen Smartphone/tablet/laptop aangeraden)

 - vragenmomentHet bestuur
ELECTRONISCH SCOREBORD VANAF HEDEN TOEGESTAAN MITS AANVRAAG EN GOEDKEURING


Als bestuur proberen we steeds de laatste beschikbare technologieën zo goed als mogelijk te integreren in onze competite, indien ze een meerwaarde bieden voor onze competitie.  Daarom hebben we besloten om vanaf komend seizoen de mogelijkheid te voorzien in het reglement om eventueel gebruik te maken van een elektronisch scorebord met puntentelling tijdens een competitiewedstrijd.  Echter blijven er als bestuur steeds van overtuigd dat manueel schrijven een onderdeel is van de dartsport en nooit volledig zal verdwijnen.   Het manueel schrijven zal tevens ook bijdragen aan de verbetering van je rekenkundigheid tijdens het dartsspel. Het bestuur zal daarom enkel en alleen de toelating uitreiken aan clubs waarvan de opzet volledig aan de voorwaarden voldoet zoals hieronder beschreven.


Zie hieronder de volledige reglementering.


4.bis Het Elektronisch scorebord


4.bis 1 Beschrijving


1          Het elektronisch scorebord mag bestaan uit een tablet of een apart scherm waarop de score wordt aangeduid.

2          Het elektronisch scorebord/systeem dat enkel mag worden gebruikt tijdens officiële wedstrijden voor puntentelling is via
            “Dartconnect of “Nakka”


4.bis 2 Aanvraag toelating elektronisch scorebord


1          Elke club die gebruik wilt maken van een elektronisch scorebord dient hiervoor een toelating aan te vragen bij het bestuur.

2          Het bestuur zal na de ontvangst van de aanvraag een datum afspreken met de aanvrager om het systeem op de speellocatie te komen keuren.                    Indien het bestuur de opstelling van het elektronisch scorebord heeft goedgekeurd zal de aanvrager hiervan een toelating ontvangen.

3          De toelating “elektronisch scorebord bestaat steeds uit een schriftelijke toelating en een foto van de goedgekeurde opstelling.

4          Het bestuur zal steeds een foto nemen van de toegelaten opstelling en deze op de website publiceren ter raadpleging van alle ploegen.

5          Enkel clubs die over een toelating “elektronisch scorebord” beschikken mogen een elektronisch scorebord gebruiken tijdens officiële wedstrijden               van de ADO.

6          Elke wijziging van de opstelling waarvoor een toelating is bekomen dient te worden aangevraagd aan het bestuur.  Het bestuur zal dan beslissen                of de wijziging wordt toegestaan.

7          Elke club dient tijdens de thuiswedstrijd de toelating “Elektronisch scorebord” kunnen tonen aan de tegenpartij of een afgevaardigde van het                    bestuur.

8          De kosten voor de opzet en ingebruikname van een elektronisch scorebord/systeem is volledig ten laste van de club die hiervoor de aanvraag                     indient.


4.bis 3 Gebruik elektronisch scorebord


1          Bij gebruik van het elektronisch scorebord zal dit steeds verbonden zijn met een stroombron.

2          Het elektronisch scorebord kan enkel worden gebruikt in de opstelling zoals vastgelegd in de ontvangen toelating van het bestuur ADO.

3          De vermelding van het gemiddelde dient te worden uitgezet tijdens het spelen van de wedstrijd.  Het gemiddelde kan wel na afloop van de                          wedstrijd worden geconsulteerd.

4          Indien het elektronisch scorebord uitvalt tijdens het spelen van een wedstrijd dient men de leg te hervatten met de scores op het moment dat het               scorebord is uitgevallen.  De wedstrijd wordt verder afgewerkt op het schrijfbord d.m.v. manueel schrijven.

5          het gebruik van het elektronisch scorebord mag onder geen beding storend zijn voor spelers tijdens het spelen van hun wedstrijd.

6          Een manueel schrijfbord & schrijfstift moet steeds voorhanden zijn en per direct kunnen worden in gebruik genomen indien vereist.