Inschrijvingsformulieren

ENKEL ONDERSTAANDE FORMULIEREN MOGEN GEBRUIKT WORDEN M.B.T. DE INSCHRIJVINGEN 

VOOR HET SEIZOEN 2020-2021

GELIEVE DE FORMULIEREN STEEDS IN DRUKLETTERS IN TE VULLEN AUB !!!

Dit formulier dient om je club in te schrijven.  Dit dient ondertekend te worden door voorzitter en secretaris van de club.

Op dit formulier moet je al je leden vermelden die worden ingeschreven bij de club.

Ook volledig nieuwe leden en leden die van een andere club komen dienen hierop te worden vermeld.

Vergeet bij elk lid (met uitzonderling van volledig nieuwe leden) de lidnummers NIET te vermelden. 

Deze vind je terug bij de teamfiche van elke ploeg.

Dit formulier dient enkel ingevuld worden voor volledig nieuwe leden die de laatste 3 jaar geen lid zijn geweest van onze competitie.

Dit formulier dient ook gebruikt te worden voor de inschrijving van nieuwe leden tijdens het seizoen.

Let op! Zowel het nieuwe lid alsook de voorzitter of secretaris van de club dienen dit aansluitingsformulier te ondertekenen.

Voor elke speler die aansluit, die jonger is dan 18 jaar bij aansluiting, dient dit formulier ingevuld en ondertekend te worden door de 

ouders of wettelijke voogd.

Blanco wedstrijdblad dat kan gebruikt worden bij het invullen van het verloop van de wedstrijd tijdens de competitiewedstrijd.