Inschrijvingsprocedure

DE REGULIERE COMPETITIE 2020-2021 IS AFGELAST WEGENS CORONA

1) Alle ploegen dienen zich volledig in te schrijven voor 15/08/2020.


Dit wil zeggen dat elke ploeg alle formulieren volledig en ondertekend dient in te sturen ten laatste op 15/08/20 - 23h59.

Formulier inschrijving club + inschrijving leden met een minimum van 4 leden


2) Betaling dient in orde te zijn op 15/08/2020


De betaling van de lidgelden dient ten laatste op 15/08/20 - 23h59 op de rekening te staan.

De betaling dient per overschrijving te gebeuren (zie bij betaling voor de rekeningnummer en referentie)


3) Geldigheid inschrijving


Uw inschrijving is pas volledig geldig en in orde wanneer alle documenten volledig, correct en ondertekend zijn binnengebracht voor 15/08/20 en de betaling is ontvangen!  Alle inschrijvingen die niet aan deze criteria voldoen worden als niet ontvangkelijk verklaart en zullen dus worden geweigerd.


5) Inschrijving nieuwe clubs


De inschrijving van nieuwe clubs gebeurt op dezelfde manier zoals hierboven staat vermeld.  Echter zullen alle nieuwe clubs in een wachtlijst worden geplaatst in volgorde van datum van inschrijving.  De laagste reeks zal dan worden aangevuld met de nieuwe ploegen in volgorde van inschrijving totdat de reeks vol is.   De ploegen die afvallen zullen helaas niet kunnen deelnemen aan de competitie en hun inschrijvingsgelden worden per direct volledig terugbetaald.

Let op!  Het bestuur behoudt steeds het recht nieuwe ploegen in een andere reeks in te delen dan de laatste reeks om het niveau en de geloofwaardigheid van de competitie te behouden.


Opgelet!! bestaande clubs die opnieuw starten in derde gewest vallen ook onder de noemer nieuwe club en worden ook mee in de wachtlijst geplaatst.  Er zal ook een lijst met de ingeschreven nieuwe clubs online komen te staan met datum en uur van inschrijving.  De datum van inschrijving is de datum dat het dossier volledig in orde is, dus alle documenten in orde zijn en de betaling uitgevoerd.