Seizoen 2021-2022

De inschrijvingen voor het seizoen 2021-2022 worden geopend vanaf woensdag 02/06/2021
en afgesloten op 31/08/2021!! De betaling dient ten laatste op 02/09/2021 op de rekening te staan.!!


Vanaf heden worden de inschrijvingen geregeld via de website en dien je geen papieren versie meer te gebruiken.

Via de link "online inschrijven" kan je zowel een bestaande club als een nieuwe club inschrijven.

Van zodra je je inschrijving hebt doorgestuurd zul je een mail ontvangen met de bevestiging van inschrijven en de uitnodiging tot betalen.

Pas van zodra de betaling op onze rekening staat ben je definitief insgeschreven voor het komende seizoen.


Zolang je niet hebt betaald kan je je inschrijvingsformulier nog wijzigen om eventueel extra leden toe te voegen of eventueel adresgegevens te wijzigen of andere aanpassingen aan te brengen.  Van zodra we de betaling hebben ontvangen wordt de inschrijving bevestigd en kan je zelf geen wijzigingen meer aanbrengen aan het inschrijfformulier.  Indien je dan nog wijzigingen wilt aanbrengen dien je hiervoor het bestuur te contacteren via email
inschrijvingen@antwerpsedartsorganisatie.be


De lidgelden blijven dezelfde als voorheen :


Inschrijving club : 45,00€/seizoen
Inschrijving senior (+18 j) : 15,00€/seizoen

Inschrijving junior (-18 j) : 5,00€/seizoen


Procedure voor nieuwe clubs die inschrijven :


Volledig nieuwe clubs kunnen zich gewoon inschrijven voor het seizoen 2021-2022.

Nieuwe clubs worden onderaan toegevoegd in de laagste reeks tenzij in samenspraak met het bestuur
zij in een hogere reeks willen starten en dit mogelijk zou zijn.

Er worden voorlopig geen restricties opgelegd naar het maximum aantal ploegen dat kan inschrijven.


Aandachtspunten bij het online inschrijven van je club :


- Indien je een bestaande club wil inschrijven dien je ingelogd te zijn op de website en over de clubrechten beschikken.

- Voor nieuwe clubs is bovenstaande niet van toepassing, na inschrijving ontvangt de verantwoordelijke een mail ter registratie.
   na afhandeling van de registratie kan je zelf je club online beheren.

- Neem alle gegevens van de club en je spelers bij de hand (lidnummer club, spelers, persoonlijke gegevens spelers, etc... )
  (Niet alle gegevens van spelers worden getoond wegens privacy redenen)

- Indien je meerdere clubs inschrijft dien je voor elke club een verschillende ploegverantwoordelijke aan te duiden.

- Bij de inschrijving van je club dien je minstens 4 leden op te geven voor een geldige inschrijving.


Voor extra informatie m.b.t. het inschrijven van een ploeg kan u zich wenden tot inschrijvingen@antwerpsedartsorganisatie.be


Wat is er gewijzigd voor het komende seizoen 2021-2022?


1) De inschrijvingen gebeuren allemaal online (zoals hierboven besproken)


2) Infovergadering & start competitie

De start van de competitie staat gepland op vrijdag 24/09/2021, als is dit momenteel onder voorbehoud vanwege de corona-maatregelen.

Alle wedstrijden vangen normaal gezien aan om 20h30 tenzij de corona-maatregelen dit niet zouden toelaten. Eventueel kan dit 
vervroegd worden naar 20h00 indien nodig.


De traditionele infovergadering met alle ploegen voor de start van het seizoen zal er dit jaar naar alle waarschijnlijkheid wat anders uitzien.

Alles hangt hier weer ook af van de corona-maatregelen op dat moment.  We zullen wss de infovergadering opsplitsen in verschillende tijdsblokken
waar ploegen kunnen langskomen.  De correcte info volgt zo spoedig mogelijk.


3) De Beker van Antwerpen wordt volledig afgewerkt na de reguliere competitie

De reden hiervoor is nog steeds de corona crisis.  We moeten nog steeds rekening houden met een eventuele tijdelijke stopzetting indien
de pandemie weer om zich heen grijpt.  We willen er zeker van zijn dat de competitie volledig wordt afgewerkt en indien nodig kunnen hiervoor
de speeldagen voor de Beker van Antwerpen voor worden gebruikt in het slechtste geval.


4) reeksindeling seizoen 2021-2022

De reeksindeling wordt mss wel de grootste opgave voor het komende seizoen.  Bij de stopzetting van de competitie 2019-2020 werd gemeld
dat de reeksindeling voor het nieuwe seizoen gebaseerd ging worden op de reeksindeling start seizoen 2019-2020.  Echter hadden we toen geen idee dat de pandemie zolang ging duren.  We zullen deze reeksindeling nog steeds als maatstaf gebruiken, maar zullen uiteraard rekening houden met wijzigingen in bepaalde teams en samen afstemmen met de verschillende teams indien nodig om in een andere reeks te starten.  Uiteindelijk dient er vanaf de hoogste reeks te worden aangevuld en niet van onderaan.  Nieuwe clubs komen normaliter in de laagste reeksen terecht tenzij onderling anders wordt besproken met het bestuur.  Op de inschrijving dien je de reeks in te vullen waar je eventueel wilt starten.  Dit is puur informatief voor het bestuur en onder geen beding bindend.  Bestaande ploegen die dus volledig opnieuw starten met quasi dezelfde ploeg omdat ze wat willen zakken zullen worden ingedeeld in een reeks naar sterkte.  Alles hangt trouwens af van het aantal ploegen, welke ploegen en hoeveel nieuwe ploegen inschrijven voor het komende seizoen.  Het heeft dus geen zin om op voorhand te vragen in welke reeks je wordt ingedeeld, aangezien we hier zelf maar een zicht op hebben
nadat de inschrijvingen zijn afgesloten.


5) Extra leden inschrijven


Men kan tijdens het ganse seizoen extra leden inschrijven.  Echter blijft het inschrijfgeld steeds hetzelfde nl, 15€ voor een senior & 5,00€ voor een junior ongeacht het moment van inschrijven.  


Extra leden inschrijven nadat je inschrijving is afgerond kan via volgend formulier in te vullen en te verzenden naar

inschrijvingen@antwerpsedartsorganisatie.be

Van zodra we de betaling hebben ontvangen zal je een bevestiging krijgen dat de speler speelgerechtigd is en zal hij online worden toegevoegd.