BETALING BOETES SEIZOEN 2022-2023


De boetes moeten ten laatste 2 weken na verschijning op de website worden betaald !!

Bij laattijdige betaling zullen er sancties genomen worden zoals vermeld in de reglementen


De boetes dienen betaald te worden op onderstaand rekeningnummer met vermelding van de boete en reden!


De betalingen moeten worden gedaan op rekeningnummer 735-0292372-02

Voor een Europese overschrijving op rekeningnummer BE32 7350 2923 7202


DE KONDOR - - Algemeen forfait-  150,00€ boete - te betalen voor einde seizoen.

DE DARTSAMIGO'S - Algemeen forfait-  150,00€ boete - te betalen voor einde seizoen.

SEVENTH HEAVEN - 5€ -  - wedstrijdblad speelweek 5 niet tijdig ingegeven

NEMESIS 5 €Te betalen voor 25/02/2022 - Wedstrijdblad speelweek 17 niet ingevuld

JUGLE BOYS - 5 € - Te betalen voor 15/06/2022 - Wedstrijdblad speelweek 22 niet ingevuld

NEMESIS - 5 € Te betalen voor 15/06/2022 - Wedstrijdblad speelweek 22 niet bevestigd


DE STAERKE BEESJES - 15€ te betalen voor 04/07/2022 - afwezig afsluitvergadering

DOBBEL UIT - 15€ te betalen voor 04/07/2022 - afwezig afsluitvergadering

GIENNE STRESS - 15€ te betalen voor 04/07/2022 - afwezig afsluitvergadering

KRAAIBOS - 15€ te betalen voor 04/07/2022 - afwezig afsluitvergadering

SPORTCENTRUM - 15€ te betalen voor 04/07/2022 - afwezig afsluitvergadering

SIDAPI - 15€ te betalen voor 04/07/2022 - afwezig afsluitvergadering

UNITED DARTS - 15€ te betalen voor 04/07/2022 - afwezig afsluitvergadering