BETALING BOETES SEIZOEN 2023-2024


De boetes moeten ten laatste 2 weken na verschijning op de website worden betaald !!

Bij laattijdige betaling zullen er sancties genomen worden zoals vermeld in de reglementen


De boetes dienen betaald te worden op onderstaand rekeningnummer met vermelding van de boete en reden!


De betalingen moeten worden gedaan op rekeningnummer 735-0292372-02

Voor een Europese overschrijving op rekeningnummer BE32 7350 2923 7202


DE KONDOR - - Algemeen forfait-  150,00€ boete - te betalen voor einde seizoen 2021/2022.

DE DARTSAMIGO'S - Algemeen forfait-  150,00€ boete - te betalen voor einde seizoen 2021/2022.
PLOEG

BOETE

REDEN

TE BETALEN VOOR

STATUS

DE DRY GEESTEN C

5,00€

UITSLAG SW1 NIET INGEVULD

25/09/2023

NIET BETAALD

BRAVEDARTS

5,00€

UITSLAG BVA SW1 NIET BEVESTIGD

13/10/2023

NIET BETAALD

KELDERKE 1

5,00€

UITSLAG BVA SW1 NIET BEVESTIGD

13/10/2023

NIET BETAALD

ASDC 4

5,00€

UITSLAG BVA SW1 NIET BEVESTIGD

13/10/2023

NIET BETAALD