FORMULIER INSCHRIJVEN NIEUW LID


Dit formulier dient gebruikt te worden bij inschrijving van een extra lid nadat je online inschrijving is goedgekeurd.  Bijgevoegd formulier dient tesamen met bewijs van betaling doorgestuurd worden naar inschrijvingen@antwerpsedartsorganisatie.be

FORMULIER TOELATING -18 JARIGEN


Bij de inschrijving van een persoon jonger dan 18 jaar op het moment van inschrijven dient steeds dit formulier getekend door minstens één van de ouders of wettelijke voogd worden bijgevoegd aan de inschrijving.  

BLANCO WEDSTRIJDBLAD


Dient gebruikt te worden tijdens competitiewedstrijden om de resultaten op in te vullen.