Overlijden Jozef "Jef"  Mathijssen (De Pagadders)


Met grote droefheid hebben we het overlijden vernomen van Jozef "Jef" Mathijssen.

Jef was al jaren lid van DC De Pagadders.


We wensen de ganse familie, vrienden en ploeggenoten enorm veel sterkte in deze moeilijke periode.


Het bestuur

Overlijden Henri "Rikske" Thielemans (De Berepikkers)


Met grote droefheid hebben we het overlijden vernomen van Henri "Rikske" Thielemans.

Rikske, zoals iedereen hem kende was een zeer minzaam man en doorheen zijn rijk gevulde dartscarriere een
geduchte tegenstander voor menig topdarter.

Het ga je goed Rikske, rust zacht.


We wensen de ganse familie, vrienden en ploeggenoten enorm veel sterkte in deze moeilijke periode.


rouwbrief (klikken)


Het bestuur


AFSLUITVERGADERING & PRIJSUITREIKING


De afsluitvergadering & prijsuitreiking gaat door op woensdag 08/06/2022 om 20h00 te :


Volkshuis
Heuvelstraat 16

Hemiksem


Tijdens deze vergadering bespreken we het afgelopen seizoen, het komende seizoen en wordt de prijsuitreiking

afgehandeld voor alle clubs die in de prijzen zijn gevallen via de ranking.


De vergadering is verplicht voor alle aangesloten clubs ( max 2 pers per club)


Het bestuur


WIJZIGING LOKAAL WIJ ZULLEN ZIEN & DE LOLLY'S


Vanaf heden speelt "Wij zullen zien" in hun nieuw lokaal :


Café Sportif
Frans Beirenslaan 327 te Borsbeek


Vanaf heden spelen "de Lolly's" in hun nieuw lokaal :


Café Verli
Hoevensebaan 98 te Kapellen


Het bestuur

Algemeen forfait "De Darts Amigos" - 5e afdeling


De Darts Amigos hebben besloten algemeen forfait te geven.

Zoals de reglementen voorschrijven worden de punten behaalt tegen en door de Darts Amigos volledig geschrapt.

Het klassement wordt zo spoedig mogelijk aangepast en de clubs per mail op de hoogte gebracht.


Het bestuur

WIJZIGING LOKAAL DARTS VADER (3e afdeling)


Vanaf heden speelt Darts Vader in hun nieuw thuislokaal :


Café Bierbuikje

Molenbergstraat 17

2840 Rumst


Het bestuur

WIJZIGING LOKAAL DC DE MOLENGEEST A - B - C


Vanaf vrijdag 25/02/2022 speelt DC De Molengeest A - B - C in hun nieuw thuislokaal :


De Dry Claveren

Spaanse Molenstraat 29

2040 Zandvliet


Het bestuur

14/02/2022 UPDATE !!! WIJZIGING VANAF VRIJDAG 18/02/2022 !!!


Beste leden,


Vorige vrijdag heeft de regering beslist de coronabarometer vanaf vrijdag 18/02/2022 op code oranje te zetten.
Dit impliceert dat de HORECA geen sluitingsuur meer heeft.  Het sluitingsuur van de HORECA blijft tijdens deze hele 
coronaperiode de rode draad door onze competitie en de factor die ervoor zorgt of we kunnen spelen en hoe we kunnen
spelen.  We hebben ondertussen dit opnieuw met het bestuur besproken en beslist de coronabarometer te volgen voor
de rest van de competitie.  Dit wil zeggen dat we in code oranje de competitie spelen in zijn normale vorm.

- Aanvang van de wedstrijden 20h30 in alle reeksen (bij onderling overleg kan je dit steeds wijzigen)

- Alle wedstrijden in best van 5, koppels 701.


De individuele rangschikking!
Door het wijzigen van systeem van BO5 naar BO3 worden de individuele punten voor het ganse seizoen automatisch herrekend door het systeem.  Dit zorgt ervoor dat de ranking niet meer klopt.  Zoals we reeds in vorige communicatie hebben meegedeeld wordt er na dit seizoen geen rekening gehouden met het individueel klassement en hieraan prijzen verbonden.  Tevens worden er na dit seizoen geen Masters georganiseerd.  We hebben contact opgenomen met de ontwikkelaar van de website om alsnog het individuele klassement terug in orde te krijgen, maar we kunnen hieromtrent helaas niets beloven.  De 180 worpen en de hoogste outshots kunnen nog wel steeds worden ingegeven.


Laat ons vooral hopen dat we de competite kunnen uitspelen zonder er nog wijzigingen dienen te gebeuren en dat we 
volgend seizoen eindelijk terug een normaal seizoen kunnen spelen!


We willen jullie allen alvast bedanken om jullie flexibiliteit!


Het bestuur


RE-UPDATE !!! DE COMPETITIE WORDT HERVAT OP VRIJDAG 04/02/2022 IN AANGEPASTE FORMAT !!!


Beste leden,


UPDATE WIJZIGINGEN BIJ HEROPSTART


Het aanvangsuur van 19h30 geldt enkel in code rood.  Van zodra de regering de code op oranje zet wordt het aanvangsuur terug naar 20h30 gebracht.  Ploegen kunnen altijd zelf onderling beslissen om het uur te wijzigen naar vroeger hetzij later, wel rekening houdend dat men klaar is voor het opgelegde sluitingsuur.  (Tip: Doe dit per email zodat je bij discussie bewijs op papier hebt) 
We beseffen dat starten om 19h30 met het Antwerpse verkeer niet evident is en hopen dan ook dat dit slechts voor enkele weken van toepassing is.

 

Tevens zal het ploegenklassement wel degelijk gebruikt worden voor het aanduiden van de stijgers & dalers na afloop van het seizoen en als basis dienen voor de reeksindeling van volgend seizoen.  Het individueel klassement worst opgemaakt, maar aangezien er geen Masters worden georganiseerd dit seizoen dient dit verder puur informatief.  

 

De gewijzigde format naar best van 3 in de 2e tem 5e afdeling blijft van kracht tot het einde van het seizoen.  We gaan niet telkens wijzigen als de code van de barometer wijzigt.  Tevens worden de koppels in alle afdelingen gespeeld vanaf 501 voor de rest van het seizoen.


We wensen iedereen alvast veel dartsgenot.


Het bestuur


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beste leden,


Nalv de wijziging van de maatregelen die de regering heeft ingevoerd met de coronabarometer hebben we de toelating om onze competitie
te herstarten.  Enerzijds fantastisch nieuws, anderzijds is dit nog steeds gekoppeld aan een aantal voorwaarden die de verderzetting van de competitie
in zijn huidige vorm, met o.a. het sluitingsuur van 24h00, bemoeilijken.  Het is gewoon niet haalbaar voor het meerendeel van de clubs om
voor 24h00 de wedstrijd af te werken.  Tevens is onze  grootste vrees dat met de invoering van de coronabarometer er een jojo-effect zal ontstaan tussen de code rood en oranje.  


Daarom hebben we voor de rest van de competitie een systeem uitgewerkt dat het mogelijk moet maken dat elke ploeg zijn wedstrijd volledig
afgewerkt krijgt voor het sluitingsuur van 24h00, ook in de laagste reeksen.  Doch zal dit een aanpassing en inspanning vragen van ons allemaal en rekenen we ook op ieders gezond verstand om ervoor te zorgen dat dit mogelijk is.


De competitie hervat op 04/02/2022 met speeldag 9De aangepaste kalender staat online.

De inhaalwedstrijden die stonden gepland op 04/02/22 komen volledig te vervallen en kunnen indien nodig terug ingepland worden
op de voorziene vrij data.  U kan de competitieleider Marc Boeckaert hierover contacteren.


Als bestuur zijn we ervan overtuigd dat iedereen vooral terug wil starten en darts wil spelen, ongeacht in welke format dit zal zijn.

We beseffen dat de format aanpassen geen populaire maatregels is maar in tijden van grote onzekerheid, moeten er soms minder
populaire beslissingen genomen worden om ervoor te zorgen dat iedereen de pijltjes weer kan opnemen.


Welke aanpassing voeren we door :


1) Alle wedstrijden, ongeacht in welke reeks men speelt, vangen ten laatste aan om 19h30.  In onderling overleg tussen de ploegen       kan dit ook vroeger.

2) De koppels worden vanaf nu gespeeld vanaf 501 ipv 701 en dit in alle reeksen.

3) In Ere-afdeling en 1e divisie speelt men gewoon best of 5

4) In 2e, 3e, 4e en 5e afdeling worden alle wedstrijden gespeeld in best of 3 !!!

5) Indien er 2 of meerdere blokken beschikbaar zijn in het lokaal wordt men verplicht deze te gebruiken indien men in
     tijdsgebrek komt.


Aangezien de format wijzigt heeft dit ook gevolgen voor de klassementen, alsook wordt het normale wedstrijdverloop beïnvloedt.
Daarom hebben we besloten dat het ploegenklassement verder wordt opgemaakt maar er
geen  kampioenen, stijgers en dalers worden aangeduid.


We hopen dat we kunnen rekenen op ieders gezond verstand om de rest van het seizoen op een toffe en sportieve manier af te werken.


Het bestuurAanstelling Ronny Huybrechts als 2e onafhankelijk lid arbitrage commissie


Ronny Huybrechts (Oldtimers) heeft de uitnodiging om als 2e onafhankelijk lid van de arbitrage commissie aanvaard.  Vanaf heden 
zal hij samen met Guido De Laet fungeren als onafhankelijke leden van de arbitrage commissie bij het behandelen van klachten.Het bestuur

Eerste certificaat elektronisch scorebord uitgereikt aan ASDC 1+2+3+4


De primeur van het eerste uitgereikte certificaat elektronisch scorebord gaat naar ASDC 1,2,3 en 4.
Na keuring door voorzitter Stephan D'Aes & verantwoordelijke Nick Mees werd de opstelling conform de reglementen bevonden
en werd het eerste certificaat toegekend.

Tijdens de thuiswedstrijden van ASDC 1,2,3 & 4 mogen zij nu gebruik maken van het elektronisch scorebord.


Wijziging bestuur: Stephan D'Aes nieuwe voorzitter ADO! Juliaan Van Broeck Ere-voorzitter !


Na onderling overleg heeft het bestuur besloten om Juliaan Van Broeck de titel van Ere-voorzitter aan te reiken na een periode van meer dan 25 jaar voorzitterschap.  Juliaan heeft deze titel aanvaard en zal de komende jaren nog actief onze organisatie blijven volgen en zijn kennis en ervaring ten dienste stellen van het bestuur en de gehele organisatie.  Tevens blijft Juliaan meer dan welkom op de vergaderingen en evenementen van de Antwerpse Darts Organisatie.  We willen dan ook Juliaan enorm bedanken voor zijn jarenlange inzet voor onze organisatie en het darts in het algemeen !!  Merci Jules !!


Stephan D'Aes werd na stemming binnen de raad van bestuur aangeduid als nieuwe voorzitter van de Antwerpse Darts Organisatie.  Stephan zal vanaf heden de dagelijkse leiding nemen en zijn werk van de voorbije 10 jaar binnen het bestuur verderzetten om onze organisatie verder te laten groeien op alle gebied.


Het bestuur

ELECTRONISCH SCOREBORD VANAF HEDEN TOEGESTAAN MITS AANVRAAG EN GOEDKEURING


Als bestuur proberen we steeds de laatste beschikbare technologieën zo goed als mogelijk te integreren in onze competite, indien ze een meerwaarde bieden voor onze competitie.  Daarom hebben we besloten om vanaf komend seizoen de mogelijkheid te voorzien in het reglement om eventueel gebruik te maken van een elektronisch scorebord met puntentelling tijdens een competitiewedstrijd.  Echter blijven er als bestuur steeds van overtuigd dat manueel schrijven een onderdeel is van de dartsport en nooit volledig zal verdwijnen.   Het manueel schrijven zal tevens ook bijdragen aan de verbetering van je rekenkundigheid tijdens het dartsspel. Het bestuur zal daarom enkel en alleen de toelating uitreiken aan clubs waarvan de opzet volledig aan de voorwaarden voldoet zoals hieronder beschreven.


Zie hieronder de volledige reglementering.


4.bis Het Elektronisch scorebord


4.bis 1 Beschrijving


1          Het elektronisch scorebord mag bestaan uit een tablet of een apart scherm waarop de score wordt aangeduid.

2          Het elektronisch scorebord/systeem dat enkel mag worden gebruikt tijdens officiële wedstrijden voor puntentelling is via
            “Dartconnect of “Nakka”


4.bis 2 Aanvraag toelating elektronisch scorebord


1          Elke club die gebruik wilt maken van een elektronisch scorebord dient hiervoor een toelating aan te vragen bij het bestuur.

2          Het bestuur zal na de ontvangst van de aanvraag een datum afspreken met de aanvrager om het systeem op de speellocatie te komen keuren.                    Indien het bestuur de opstelling van het elektronisch scorebord heeft goedgekeurd zal de aanvrager hiervan een toelating ontvangen.

3          De toelating “elektronisch scorebord bestaat steeds uit een schriftelijke toelating en een foto van de goedgekeurde opstelling.

4          Het bestuur zal steeds een foto nemen van de toegelaten opstelling en deze op de website publiceren ter raadpleging van alle ploegen.

5          Enkel clubs die over een toelating “elektronisch scorebord” beschikken mogen een elektronisch scorebord gebruiken tijdens officiële wedstrijden               van de ADO.

6          Elke wijziging van de opstelling waarvoor een toelating is bekomen dient te worden aangevraagd aan het bestuur.  Het bestuur zal dan beslissen                of de wijziging wordt toegestaan.

7          Elke club dient tijdens de thuiswedstrijd de toelating “Elektronisch scorebord” kunnen tonen aan de tegenpartij of een afgevaardigde van het                    bestuur.

8          De kosten voor de opzet en ingebruikname van een elektronisch scorebord/systeem is volledig ten laste van de club die hiervoor de aanvraag                     indient.


4.bis 3 Gebruik elektronisch scorebord


1          Bij gebruik van het elektronisch scorebord zal dit steeds verbonden zijn met een stroombron.

2          Het elektronisch scorebord kan enkel worden gebruikt in de opstelling zoals vastgelegd in de ontvangen toelating van het bestuur ADO.

3          De vermelding van het gemiddelde dient te worden uitgezet tijdens het spelen van de wedstrijd.  Het gemiddelde kan wel na afloop van de                          wedstrijd worden geconsulteerd.

4          Indien het elektronisch scorebord uitvalt tijdens het spelen van een wedstrijd dient men de leg te hervatten met de scores op het moment dat het               scorebord is uitgevallen.  De wedstrijd wordt verder afgewerkt op het schrijfbord d.m.v. manueel schrijven.

5          het gebruik van het elektronisch scorebord mag onder geen beding storend zijn voor spelers tijdens het spelen van hun wedstrijd.

6          Een manueel schrijfbord & schrijfstift moet steeds voorhanden zijn en per direct kunnen worden in gebruik genomen indien vereist.