Home

LAATSTE UPDATES


Electronisch scorebord vanaf komend seizoen toegestaan !!

Kalender Beker van Antwerpen staat online

De kalender speelweken staat online

De inschrijvingen seizoen 2021-2022 zijn geopend vana 07/06/2021

De info mbt seizoen 2021-2022 werd bijgewerkt

ELECTRONISCH SCOREBORD VANAF HEDEN TOEGESTAAN MITS AANVRAAG EN GOEDKEURING


Als bestuur proberen we steeds de laatste beschikbare technologieën zo goed als mogelijk te integreren in onze competite, indien ze een meerwaarde bieden voor onze competitie.  Daarom hebben we besloten om vanaf komend seizoen de mogelijkheid te voorzien in het reglement om eventueel gebruik te maken van een elektronisch scorebord met puntentelling tijdens een competitiewedstrijd.  Echter blijven er als bestuur steeds van overtuigd dat manueel schrijven een onderdeel is van de dartsport en nooit volledig zal verdwijnen.   Het manueel schrijven zal tevens ook bijdragen aan de verbetering van je rekenkundigheid tijdens het dartsspel. Het bestuur zal daarom enkel en alleen de toelating uitreiken aan clubs waarvan de opzet volledig aan de voorwaarden voldoet zoals hieronder beschreven.


Zie hieronder de volledige reglementering.


4.bis Het Elektronisch scorebord


4.bis 1 Beschrijving


1          Het elektronisch scorebord mag bestaan uit een tablet of een apart scherm waarop de score wordt aangeduid.

2          Het elektronisch scorebord/systeem dat enkel mag worden gebruikt tijdens officiële wedstrijden voor puntentelling is via
            “Dartconnect of “Nakka”


4.bis 2 Aanvraag toelating elektronisch scorebord


1          Elke club die gebruik wilt maken van een elektronisch scorebord dient hiervoor een toelating aan te vragen bij het bestuur.

2          Het bestuur zal na de ontvangst van de aanvraag een datum afspreken met de aanvrager om het systeem op de speellocatie te komen keuren.                    Indien het bestuur de opstelling van het elektronisch scorebord heeft goedgekeurd zal de aanvrager hiervan een toelating ontvangen.

3          De toelating “elektronisch scorebord bestaat steeds uit een schriftelijke toelating en een foto van de goedgekeurde opstelling.

4          Het bestuur zal steeds een foto nemen van de toegelaten opstelling en deze op de website publiceren ter raadpleging van alle ploegen.

5          Enkel clubs die over een toelating “elektronisch scorebord” beschikken mogen een elektronisch scorebord gebruiken tijdens officiële wedstrijden               van de ADO.

6          Elke wijziging van de opstelling waarvoor een toelating is bekomen dient te worden aangevraagd aan het bestuur.  Het bestuur zal dan beslissen                of de wijziging wordt toegestaan.

7          Elke club dient tijdens de thuiswedstrijd de toelating “Elektronisch scorebord” kunnen tonen aan de tegenpartij of een afgevaardigde van het                    bestuur.

8          De kosten voor de opzet en ingebruikname van een elektronisch scorebord/systeem is volledig ten laste van de club die hiervoor de aanvraag                     indient.


4.bis 3 Gebruik elektronisch scorebord


1          Bij gebruik van het elektronisch scorebord zal dit steeds verbonden zijn met een stroombron.

2          Het elektronisch scorebord kan enkel worden gebruikt in de opstelling zoals vastgelegd in de ontvangen toelating van het bestuur ADO.

3          De vermelding van het gemiddelde dient te worden uitgezet tijdens het spelen van de wedstrijd.  Het gemiddelde kan wel na afloop van de                          wedstrijd worden geconsulteerd.

4          Indien het elektronisch scorebord uitvalt tijdens het spelen van een wedstrijd dient men de leg te hervatten met de scores op het moment dat het               scorebord is uitgevallen.  De wedstrijd wordt verder afgewerkt op het schrijfbord d.m.v. manueel schrijven.

5          het gebruik van het elektronisch scorebord mag onder geen beding storend zijn voor spelers tijdens het spelen van hun wedstrijd.

6          Een manueel schrijfbord & schrijfstift moet steeds voorhanden zijn en per direct kunnen worden in gebruik genomen indien vereist.


INSCHRIJVINGEN SEIZOEN 2021-2022 geopend vanaf  woensdag 02/06/2021


Beste dartsvrienden,


De inschrijvingen voor het seizoen 2021-2022 worden geopend vanaf woensdag 02/06/2021
en afgesloten op 31/08/2021!! De betaling dient ten laatste op 02/09/2021 op de rekening te staan.!!


Vanaf heden worden de inschrijvingen geregeld via de website en dien je geen papieren versie meer te gebruiken.

Via de link "online inschrijven" kan je zowel een bestaande club als een nieuwe club inschrijven.

Van zodra je je inschrijving hebt doorgestuurd zul je een mail ontvangen met de bevestiging van inschrijven en de uitnodiging tot betalen.

Pas van zodra de betaling op onze rekening staat ben je definitief insgeschreven voor het komende seizoen.


De lidgelden blijven dezelfde als voorheen :


Inschrijving club : 45,00€/seizoen
Inschrijving senior (+18 j) : 15,00€/seizoen

Inschrijving junior (-18 j) : 5,00€/seizoen


Procedure voor nieuwe clubs die inschrijven :


Volledig nieuwe clubs kunnen zich gewoon inschrijven voor het seizoen 2021-2022.

Nieuwe clubs worden onderaan toegevoegd in de laagste reeks tenzij in samenspraak met het bestuur
zij in een hogere reeks willen starten en dit mogelijk zou zijn.

Er worden voorlopig geen restricties opgelegd naar het maximum aantal ploegen dat kan inschrijven.


Aandachtspunten bij het online inschrijven van je club :


- Indien je een bestaande club wil inschrijven dien je ingelogd te zijn op de website en over de clubrechten beschikken.

- Voor nieuwe clubs is bovenstaande niet van toepassing, na inschrijving ontvangt de verantwoordelijke een mail ter registratie.

- Neem alle gegevens van de club en je spelers bij de hand (lidnummer club, spelers, persoonlijke gegevens spelers, etc... )
  (Niet alle gegevens van spelers worden getoond wegens privacy redenen)

- Indien je meerdere clubs inschrijft dien je voor elke club een verschillende ploegverantwoordelijke aan te duiden.

- Bij de inschrijving van je club dien je minstens 4 leden op te geven voor een geldige inschrijving.


Voor extra informatie m.b.t. het inschrijven van een ploeg kan u zich wenden tot inschrijvingen@antwerpsedartsorganisatie.be


Wat is er gewijzigd voor het komende seizoen 2021-2022?


1) De inschrijvingen gebeuren allemaal online (zoals hierboven besproken)


2) Infovergadering & start competitie

De start van de competitie staat gepland op vrijdag 24/09/2021, als is dit momenteel onder voorbehoud vanwege de corona-maatregelen.

Alle wedstrijden vangen normaal gezien aan om 20h30 tenzij de corona-maatregelen dit niet zouden toelaten. Eventueel kan dit 
vervroegd worden naar 20h00 indien nodig.


De traditionele infovergadering met alle ploegen voor de start van het seizoen zal er dit jaar naar alle waarschijnlijkheid wat anders uitzien.

Alles hangt hier weer ook af van de corona-maatregelen op dat moment.  We zullen wss de infovergadering opsplitsen in verschillende tijdsblokken
waar ploegen kunnen langskomen.  De correcte info volgt zo spoedig mogelijk.


3) De Beker van Antwerpen wordt volledig afgewerkt na de reguliere competitie

De reden hiervoor is nog steeds de corona crisis.  We moeten nog steeds rekening houden met een eventuele tijdelijke stopzetting indien
de pandemie weer om zich heen grijpt.  We willen er zeker van zijn dat de competitie volledig wordt afgewerkt en indien nodig kunnen hiervoor
de speeldagen voor de Beker van Antwerpen voor worden gebruikt in het slechtste geval.


4) reeksindeling seizoen 2021-2022

De reeksindeling wordt mss wel de grootste opgave voor het komende seizoen.  Bij de stopzetting van de competitie 2019-2020 werd gemeld
dat de reeksindeling voor het nieuwe seizoen gebaseerd ging worden op de reeksindeling start seizoen 2019-2020.  Echter hadden we toen geen idee dat de pandemie zolang ging duren.  We zullen deze reeksindeling nog steeds als maatstaf gebruiken, maar zullen uiteraard rekening houden met wijzigingen in bepaalde teams en samen afstemmen met de verschillende teams indien nodig om in een andere reeks te starten.  Uiteindelijk dient er vanaf de hoogste reeks te worden aangevuld en niet van onderaan.  Nieuwe clubs komen normaliter in de laagste reeksen terecht tenzij onderling anders wordt besproken met het bestuur.  Op de inschrijving dien je de reeks in te vullen waar je eventueel wilt starten.  Dit is puur informatief voor het bestuur en onder geen beding bindend.  Bestaande ploegen die dus volledig opnieuw starten met quasi dezelfde ploeg omdat ze wat willen zakken zullen worden ingedeeld in een reeks naar sterkte.  Alles hangt trouwens af van het aantal ploegen, welke ploegen en hoeveel nieuwe ploegen inschrijven voor het komende seizoen.  Het heeft dus geen zin om op voorhand te vragen in welke reeks je wordt ingedeeld, aangezien we hier zelf maar een zicht op hebben
nadat de inschrijvingen zijn afgesloten.


5) Extra leden inschrijven na afronden inschrijving club

Extra leden inschrijven nadat je inschrijving is afgerond kan via volgend formulier in te vullen en te verzenden naar

inschrijvingen@antwerpsedartsorganisatie.be

Van zodra we de betaling hebben ontvangen zal je een bevestiging krijgen dat de speler speelgerechtigd is en zal hij online worden toegevoegd.Het bestuur

SEIZOEN 2021-2022Beste dartsvrienden,


Na stopzetting van seizoen 2019-2020, het niet starten van seizoen 2020-2021 en de alternatieve corona-league te hebben moeten staken na slechts 1 speeldag vanwege het bekende virus zijn we als bestuur hoopvoller dan ooit om seizoen 2021-2022 op een zo normaal mogelijke manier te kunnen aanvatten.


Het bestuur is al enige tijd bezig met de voorbereiding van het seizoen 2021-2022 dat we hopen te starten in september. Echter zijn we realistisch genoeg en beseffen we dat een heleboel externe factoren nog roet in het eten kunnen gooien maar we kijken de toekomst alvast positief tegemoet.


We werken momenteel aan de mogelijkheid om volledig online je inschrijving in orde te maken via de website. Van zodra dit mogelijk is starten we de inschrijvingen voor het seizoen 2021-2022 (hopelijk midden mei).


Op onze website www.antwerpsedartsorganisatie.be kan je alvast al heel wat info terugvinden.

Voor iedereen ongeacht welk niveau is er een plaats in onze competitie, van de beginner tot de prof!


Heb je nog vragen omtrent onze competitie, het opstarten van een club, etc... kan je steeds mailen naar info@antwerpsedartsorganisatie.beHet bestuur

Wie komt ons bestuur versterken?


De dartssport is de laatste weken enorm positief in het nieuws gekomen en velen hebben ondertussen de dartsmicrobe goed te pakken.  Hopelijk houdt het enthousiasme bij de vele nieuwelingen nog een tijdje aan!


Het bestuur heeft de voorbije decennia hard gewerkt om van deze organisatie  een stabiele en gestructureerde organisatie te maken die steeds probeert te evolueren en meegaat met de tijd.  Om ook in de toekomst deze
stabiliteit verder te garanderen naar onze trouwe en toekomstige leden zijn we op zoek. 


We zijn op zoek naar mensen met een gezonde goesting om ons bestuur te verterken en mee te werken om de
Antwerpse Darts Organisatie verder te laten groeien, de structuur te behouden en te versterken en met frisse
ideeën mee te nemen naar de toekomst.


Voel je jezelf geroepen of ken je iemand in je directe omgeving?  Neem contact op met het bestuur!

Alle info vind je in bijgevoegde vacature (foto klikken)