Ook het uitstellen van wedstrijden werd opgenomen in de reglementen.

Je kan deze terugvinden onder de Westrijdreglementen, 1. Ploegencompetitie, 1.6 Speeldag


We geven ze hieronder alvast nog even het reglement & de werkwijze mee :


1.6 Speeldag

  1. De speeldag is de dag waarop een thuisspelende ploeg een wedstrijd dient te spelen op de data voorzien door de raad van bestuur van de ADO.
  2. Competitiewedstrijden mogen niet worden gespeeld op de dagen dat de raad van bestuur eender welk evenement inricht.
  3. De speeldag van een bepaalde wedstrijd mag worden uitgesteld in geval van absolute overmacht, waarover de verantwoordelijke organisator oordeelt.
  4. Bij elke verandering, hetzij vervroegen of uitstellen, mits onderling akkoord van beide ploegen, moet de competitieverantwoordelijke hiervan minstens 24 uur op voorhand worden verwittigd.
  5. Elke ploeg mag maximum 3 aanvragen indienen per seizoen voor het uitstellen van een wedstrijd.
  6. In elk geval moeten de wedstrijden van de laatste twee speeldagen van het seizoen op de vastgestelde dagen en uren worden gespeeld.
  7. Alle uitgestelde wedstrijden van de heenronde van de competitie dienen gespeeld te worden voor aanvang van de terugronde van de competitie.


Werkwijze:


1. De ploeg die een wedstrijd wilt uitstellen, neemt contact op met de tegenpartij om het akkoord te bekomen omtrent het uitstellen van de wedstrijd en de nieuwe vooropgestelde datum.


2. De ploeg die de wedstrijd wilt uitstellen stuurt een mail (minstens 24h voorafgaand op de wedstrijd naar de competitieleider en de tegenpartij met melding van aanvraag uitstellen wedstrijd, speelweek,  naam tegenpartij en de nieuwe datum waarop de wedstrijd gespeeld zal worden.


3. De tegenpartij beantwoord deze mail naar de tegenpartij en de competitieleider voor akkoord.


4. De competiteleider zal indien alles in orde is en de tegenpartij akkoord gaat, de uitgestelde wedstrijd bevestigen.  Enkel en alleen als de competitieleider zijn akkoord per mail heeft bevestigd wordt de wedstrijd ook daadwerkelijk uitgesteld.


5. Wekelijks wordt een update online geplaatst van de uitgestelde wedstrijden die werden bevestigd door de competitieleider.


6. Ploegen die zich niet aan bovenstaande werkwijze houden kunnen hiervoor een sanctie ontvangen gaande van forfait tot uitsluiting uit de competitie.